Hovedseksjon

Praksisbrev

pensler malerfaget

Praksisbrev er et toårig opplæringstilbud med fokus på praktisk opplæring innenfor et yrke.

Praksisbrev er et tilbud som kan gi en mulighet for mer varig og stabilt arbeid innenfor et bestemt yrke. Deltakeren opparbeider seg kompetanse innenfor faget gjennom undervisning på skole, verksted/kjøkken og ute i bedrift. Store deler av det toårige løpet vil deltakeren være ute i praksis, med tett oppfølging av faglærer fra skolen og veileder i bedrift. Deltakere får også opplæring i fellesfagene norsk, samfunnsfag og matematikk.

Praksisbrev gir yrkeskompetanse på videregående nivå, som vil være med på å åpne dører på veien mot en jobb eller videre utdanning/fagbrev. 

Høsten 2021 startet en ny klasse i malerfaget. Høsten 2022 startet en ny klasse i ernæringskokkfaget.

Kontakt

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, kan du ta kontakt med:

Avdelingsleder Ingrid Walbye
Telefon 92 04 10 23