Hovedseksjon

Praksisbrev

pensler malerfaget

Praksisbrev er et tilbud som kan gi en mulighet for mer varig og stabilt arbeid innenfor et bestemt yrke. Deltakeren opparbeider seg kompetanse innenfor faget gjennom undervisning på skole, verksted/kjøkken og ute i bedrift. Store deler av det toårige løpet vil deltakeren være ute i praksis, med tett oppfølging av faglærer fra skolen og veileder i bedrift. Deltakere får også opplæring i fellesfagene norsk, samfunnsfag og matematikk.

Praksisbrev gir yrkeskompetanse på videregående nivå, som vil være med på å åpne dører på veien mot en jobb eller videre utdanning/fagbrev. 

Kontakt

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, kan du ta kontakt med:

Kristian Forselv

Telefon 98 05 73 44