Hovedseksjon

Permisjonsreglement etter Integreringsloven

Husk: Alt fravær må meldes til lærer ved første mulighet.


Regler for velferdspermisjon


• Du kan få innvilget til sammen inntil 10 dager velferdspermisjon pr. kalenderår.
• Du kan søke om permisjon en halv dag.


Du kan få velferdspermisjon

• for tilvenning av barn i barnehage/førskole/hos barnepasser (inntil 3 dager)
• for å følge barn på skolen den dagen barnet begynner på skolen (1dag)
• i forbindelse med eget giftemål eller inngåelse av partnerskap (1 dag)
• i forbindelse med dødsfall i nær familie eller vennekrets. Samboer og samboers familie likestilles med ektefelle og ektefelles familie. (3 dager + rimelig reisetid)
• i forbindelse med jobbintervju eller opptak ved skole
• i forbindelse med avtalt time hos lege, psykolog eller tannlege
• når en deltaker i hjemmet pleier en nær pårørende
• for å feire religiøse høytidsdager (inntil 2 dager pr. år)


Regler for langvarige permisjoner


Du kan få permisjon for dokumentert langvarig fravær fra 14 dager inntil 1 år

Du kan få permisjon

• ved langvarig egen eller barns sykdom eller skade.
• ved fødsel og adopsjon opptil 10 mnd.
• i to uker som forelder 2 ved fødsel og adopsjon
Krav om dokumentasjon:
• Fra lege ved langvarige sykmeldinger
• Fra helsepersonell eller off. myndighet når omsorgspermisjoner ved fødsel og adopsjon
• Bekreftelse fra barnehage-/skoleregistrering
• Framlegge sms/epost ved avtalt time hos lege/tannlege, jobbintervju og opptak til skole
• Ikke nødvendig ved religiøse høytider, dødsfall og giftemål

 

Søknadsskjema

 

• Du finner søknadsskjema her på siden og i resepsjonen på skolen.
• Søknaden skal leveres i resepsjonen på skolen din.