Hovedseksjon

Introduksjonsprogrammet

Undervisningssituasjon

Nybegynnere tilbys intensiv opplæring i norsk og samfunnskunnskap med undervisning fem dager i uken. Etter ca 6 måneder eller når man har nådd A1 i språknivå, overføres deltakerne til egne intro-klasser.

I intro-klassene er det klasseromsundervisning mandager, tirsdager og fredager. Onsdager og torsdager er deltakerne i praksis i regi av bydelen. Lærerne samarbeider tett med programrådgivere i bydelene om oppfølging av den enkelte deltaker.

Se mer informasjon om introduksjonsordningen på www.imdi.no.

Her på Skullerud tilbyr vi følgende:

Vi har språkpraksisklasser som kombinerer klasseromsundervisning og arbeidstrening.

Dette er klasser for de som har nådd språknivå A1.

Noen introduksjonsdeltakere på lavere språknivå har tilbud i ordinære klasser