Hovedseksjon

Introduksjonsprogrammet

Undervisningssituasjon

Nybegynnere tilbys intensiv opplæring i norsk. Når man har nådd A1 i språknivå, får intro-deltakere undervisning kombinert med praksis.

I intro-klassene er det i hovedsak klasseromsundervisning mandager, tirsdager og fredager. Onsdager og torsdager er deltakerne i praksis i regi av bydelen. Lærerne samarbeider tett med programrådgivere i bydelene om oppfølging av den enkelte deltaker.

Se mer informasjon om introduksjonsordningen på www.imdi.no.

Her på Skullerud tilbyr vi følgende:

Vi har språkpraksisklasser som kombinerer klasseromsundervisning og praksis.

Dette er klasser for de som har nådd språknivå A1.

Noen introduksjonsdeltakere på lavere språknivå har tilbud i ordinære klasser