Driftsstyret

Driftsstyret har følgende ansvar:

  • å vedta skolens budsjett
  • å vedta skolens strategiske plan
  • at skolene driver skolebasert vurdering
  • å føre overordnet tilsyn med skolens virksomhet


Driftsstyret pålegges å videredelegere myndighet til rektor i:

  • konkrete personal- og elevsaker,
  • økonomifullmakter som sikrer den daglige driften av skolen
  • å sikre den daglige pedagogiske driften av skolen

Driftsstyrets medlemmer har taushetsplikt. 

Driftsstyret består av:

Eksterne medlemmer:

Berte Eidsvåg Eldevik
Ellen Trulssen
Torstein Hoff (vara)
Bjørg Sellevoll (vara)

Ansatterepresentanter:

Marita Nodland
Kristian Forselv
Elizabeth H. Glad (vara)
Birgitte Ulven (vara)

Elevrepresentanter:

Mohammad Nour Shatto
Mahamed Osman Dahir (vara)
Michael Torjussen 
Ingvil Danielsen (vara)

Sekretær:

Gørild Steen (rektor)

Neste møte

Tirsdag 27. november 2018 klokken 17.00