Hovedseksjon

Skolens reglement

Vi ønsker at alle skal ha det bra på Oslo VO Skullerud. Derfor må vi vise hensyn og ha respekt for lærere, ansatte, og andre deltakere på skolen. Alle må hjelpe hverandre, og bidra til å holde orden i klasserommene og i gangene.

 1. Alle deltakere har plikt til å bidra til et godt læringsmiljø. Det betyr:
  • Du må møte presis og forberedt til timene.
  • Du må gjøre skolearbeidet til avtalt tid.
  • Du må bidra til arbeidsro og konsentrasjon i timene

 2. Mobiltelefoner og lignende skal være satt på lydløs i timen. Du må avtale eventuelle unntak med lærer.

 3. Det er ikke anledning til å be på skolen.

 4. Du må ta vare på bøker du får låne på skolen. Du må levere bøker tilbake til biblioteket innen fristen. Du må betale erstatning hvis du mister bøker/film du har lånt på biblioteket.

 5. Hvis du ikke kan komme på skolen må du gi beskjed til din lærer.

 6. Oslo VO Skullerud har nulltoleranse mot mobbing, vold, diskriminering og trakassering.

 7. Bruk av plagg som helt eller delvis dekker deltakerens ansikt, er ikke tillatt på skolens område.

 8. Du kan bare bruke senterets IT-utstyr til læring og informasjon. Ikke gi bort passordet ditt til andre. Vær forsiktig med å dele personlige opplysninger på nettet. Du skal ikke skrive noe som kan skade eller såre andre. Det er ikke tillatt å laste ned pornografi, voldelige og/ eller rasistisk materiale.

 9. Røyking er bare tillatt ute på egen plass. Benytt askebegrene til sigarettstumper.

 10. Bruk av rusmidler på senterets områder er forbudt.

 11. Oslo VO Skullerud politianmelder straffbare forhold.

 12. Saksbehandling ved regelbrudd:
  • Du har rett til å forklare deg.
  • Alle saker vurderes enkeltvis.
  • Rektor kan vedta tidsbegrenset bortvisning.
  • Direktør i Utdanningsetaten kan vedta permanent bortvisning.