Hovedseksjon

Slik søker du

  • Du må ha folkeregistrert adresse i Oslo.
  • For å søke må du først bestille time hos Oslo Voksenopplæring Servicesenter for en inntakssamtale. Fyll ut skjemaet for timebestilling her. (Bruk Chrome!)  Du får en bekreftelse på avtalen med Oslo VO Servicesenter på sms. 
  • Deretter må du møte personlig på Servicesenteret og ha med dokumentasjon på lovlig opphold i landet og legitimasjon med bilde. 
  • På Servicesenteret får du en samtale med en inntakskonsulent som kartlegger tidligere skolegang og behovet for grunnskole. Samtale og kartlegging tar til sammen en til to timer.
  • Hvis du har rett til grunnskole, vil du få tilsendt vedtak om rett til grunnskole fra Oslo VO Servicesenter.
  • Du får tilbudsbrev med fag, timetall og nivå fra opplæringsstedet.
  • For mer informasjon kontakt Oslo VO Servicesenter