Slik søker du

  • Du må være folkeregistret med Osloadresse.
  • Du må møte personlig på Oslo VO Servicesenter og ha med dokumentasjon på lovlig opphold i landet og legitimasjon med bilde.
  • På Servicesenteret får du en samtale med en inntakskonsulent som kartlegger tidligere skolegang og behovet for grunnskole. Samtale og kartlegging tar til sammen en til to timer.
  • Hvis du har rett til grunnskole, vil du få tilsendt vedtak om rett til grunnskole fra Oslo VO Servicesenter.
  • Du får tilbudsbrev med fag, timetall og nivå fra opplæringsstedet.
  • For mer informasjon kontakt Oslo VO Servicesenter