Hovedseksjon

Arbeidslivsuka

Hvert år arrangerer Oslo voksenopplæring Skullerud Arbeidslivsuka i uke 7. Da har vi fokus på arbeidslivet.

Deltakerne våre deler av sine erfaringer fra praksis og arbeid i Norge, og motiverer og inspirerer hverandre. Det blir mange spennende foredrag i auditoriet av interne og eksterne foredragsholdere, i tillegg til utstillinger av plakater og stands i resepsjonsområdet i G-bygget.