Hovedseksjon

Vårt opplæringstilbud

  • Grunnleggende ferdigheter: å kunne kommunisere og å uttrykke seg, å kunne lese og skrive, å kunne regne, og å kunne bruke digitale verktøy.
  • Grunnskolefag: norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag

Opplæringen skal bidra til at du bedre kan bruke din kunnskap, forståelse og ferdigheter og delta i videre utdanning, arbeidsliv og nærmiljø.