Hovedseksjon

Kommunikasjon

Opplæringen gir trening i sosialt samspill, å samhandle med andre i turtaking og samtale, samt å formidle ønsker, ideer og erfaringer. Vi benytter ulike tilnærminger, basert på den enkeltes motivasjon og interesser, kunst og håndverk, mat og helse eller musikk.

I kommunikasjon med musikk arbeider vi i grupper med et mangfold av lyd, rytme, sang, bevegelse og musikk som gir opplevelser og styrker deltakernes motivasjon. Opplæringen gir mulighet til å bruke stemmen variert, imitere rytmer og korte melodier og å fremføre musikk, sang og dans i samhandling med andre.