Norsk med arbeidspraksis – NAP

Deltakerne kan ha praksis innen ulike yrker/bransjer basert på tidligere utdanning, arbeidserfaring og fremtidige jobbønsker. En kontaktperson fra bedriften og norsklæreren på kurset følger opp deltaker i praksis. En slik kombinasjon av norskkurs og praktisk tilnærming til norsk arbeidsliv har vist seg å være fordelaktig for norskinnlæringen hos voksne innvandrere, og kan knytte deltakeren raskere til arbeidslivet.

NAP-kurs er en samarbeidsavtale mellom Oslo VO Skullerud/Utdanningsetaten og NAV. Deltakere kan derfor søke om tiltakspenger fra NAV for de dagene de er i praksis.

Vi tar inn nye deltakere fra 7. oktober. Dersom du ikke allerede er registrert som deltaker i norskopplæringen i Oslo kommune, må du registrere deg ved Oslo voksenopplæring servicesenter.

Har du spørsmål, ta kontakt med deltakerkontoret v/ Katja Antin:

Tlf: 468 97 902

E-post: katja.antin@ude.oslo.kommune.no


Dersom du er interessert i mer informasjon, kan du lese «Ofte stilte spørsmål» her:

 

Hvem er kurset for?

Hvilket norsknivå bør jeg ha før jeg starter?

Forbereder kurset til Norskprøver?

Hvor lange undervisningsdager er det?

Hvor lange dager er det i praksis?

Hvor mange timer i uka er kurset totalt?

Når kan jeg starte på NAP-kurs?

Hvor lenge varer kurset?

Hva koster kurset hvis jeg ikke har rett til gratis norskopplæring?

Hvordan melder jeg meg på?

Er kurset åpent for deltakere i introduksjons- eller kvalifiseringsprogram?

Hvor lenge har jeg praksis på samme sted?

Hvem skaffer praksisplass?

Hvorfor må jeg finne praksisplass selv?

Hva er målet med praksis?

Hvordan blir jeg fulgt opp i praksis?

Hvordan søker jeg om tiltakspenger?

Kan jeg få jobb der jeg har hatt praksis?

 

Kurset er for alle som vil lære norsk for å ta A2/B1 eller B1/B2 prøve, og for deg som vil ha en fot innenfor i arbeidslivet.

Du må være minimum på A2-nivå muntlig og på god vei mot A2-nivå skriftlig. Om du er på nedre sjikt av A2 (akkurat ferdig med A1) eller øvre sjikt av A2 (nærmer deg B1), kommer an på hva slags praksis du ønsker.

Ja, deltakere hos oss tar avsluttende norskprøver, enten A2/B1 eller B1/B2.

Det er undervisning fra klokka 8.30-14 torsdager og fredager.

Du er i praksis tilsvarende en vanlig arbeidsdag som er 7,5 timer.

Du er på skolen klokka 8.30-14 torsdager og fredager. Du er i praksis 7,5 timer per dag mandag, tirsdag og onsdag. Kurset teller som 20 timer norsk i uka i NIR.

Høstsemesteret 2019 er det følgende inntaksdatoer: 19/8., 7/10., og 18/11.

Kurset varer så lenge du har behov for det, men du kan maks gå på NAP-kurs 18 måneder.

Per september 2019 koster kurset kroner 68,00 per undervisningstime. Det vil si kr. 1020,- per uke. Du betaler for én inntaksperiode av gangen. Høsten 2019 har vi tre inntaksperioder: uke 34-35 (19. – 30. august), uke 41-42 (7. -18. oktober) og uke 47 (18. – 22. november)

Du melder deg på ved å henvende deg til Oslo VO Servicesenter. Presiser at du ønsker å gå på NAP-kurs ved Oslo VO Skullerud.

Oslo VO Skullerud har egne kurs for introduksjonsdeltakere. Derfor har vi kun unntaksvis introduksjonsdeltakere på NAP-kurs. Deltakere i kvalifiseringsprogrammet som ikke har norskrettigheter, må betale for kurset. Du kan høre med ditt NAV-kontor om de kan gi økonomisk støtte til NAP-kurs.

Hver praksisperiode er på tre måneder. Du kan maksimalt ha fire praksisperioder.

Du må selv være aktiv i prosessen med å finne praksisplass, men vi veileder og hjelper deg. Husk å ta med CV første kursdag.

Vi ser på voksne innvandrere som ressurssterke personer Det er ingen grunn til at vi skal finne praksis til deg når du kan gjøre det selv. Det er en god øvelse for deg når du etterpå skal finne jobb.

Hovedmålet med praksis er å snakke norsk i en naturlig kontekst, og utvikle språket ditt. I tillegg lærer du om norsk arbeidskultur og får en fot innenfor norsk arbeidsliv. Dersom du gjør en god jobb i praksis, vil du ha en god referanse når du senere skal søke på jobb.

Du får minst ett oppfølgingsbesøk per praksisperiode. Ved behov avtaler vi flere besøk. Målet med oppfølgingsbesøkene er å sikre at du får best mulig utbytte av praksisen din.

Dette får du veiledning om fra lærer når den tid kommer. Du kan ikke søke tiltakspenger før du har fått og startet i praksis. Du får tiltakspenger for de tre dagene du er i praksis. (Taksten nå er kroner 368,- per arbeidsdag.)

Vi kan aldri garantere jobb, men vi ser at flesteparten av våre deltakere, cirka 70-80 %, kommer i relevant jobb etter kurset.

Brosjyrer

Her på Skullerud tilbyr vi følgende:

Arbeidspraksisklasser som kombinerer 2 dager med klasseromsundervisning og 3 dager med arbeidstrening.

Vi har to klasser:
- En klasse på vei mot Norskprøve A2/B1
- En klasse på vei mot Norskprøve B1/B2