Hovedseksjon

Norsk med arbeidspraksis – NAP

Digital undervisning

Deltakerne kan ha praksis innen ulike yrker/bransjer basert på tidligere utdanning, arbeidserfaring og fremtidige jobbønsker. En kontaktperson fra bedriften og norsklæreren på kurset følger opp deltaker i praksis. En slik kombinasjon av norskkurs og praktisk tilnærming til norsk arbeidsliv har vist seg å være fordelaktig for norskinnlæringen hos voksne innvandrere, og kan knytte deltakeren raskere til arbeidslivet.

NAP-kurs er en samarbeidsavtale mellom Oslo VO Skullerud/Utdanningsetaten og NAV. Deltakere kan derfor søke om tiltakspenger fra NAV for de dagene de er i praksis.

Se oversikt over inntaksperiodene her. Dersom du ikke allerede er registrert som deltaker i norskopplæringen i Oslo kommune, må du registrere deg ved Oslo voksenopplæring servicesenter.

For å kunne delta på NAP kurs må du ha godkjent oppholdstillatelse og du må være registrert arbeidssøker hos NAV. Dersom du ikke har registrert deg som arbeidssøker så kan du gjøre dette på www.nav.no.

Dersom du er interessert i mer informasjon, kan du lese «Ofte stilte spørsmål» her:

 

Hvem er kurset for?

Hvilket norsknivå bør jeg ha før jeg starter?

Forbereder kurset til Norskprøver?

Hvor lange undervisningsdager er det?

Hvor lange dager er det i praksis?

Hvor mange timer i uka er kurset totalt?

Når kan jeg starte på NAP-kurs?

Hvor lenge varer kurset?

Hva koster kurset hvis jeg ikke har rett til gratis norskopplæring?

Hvordan melder jeg meg på?

Er kurset åpent for deltakere i introduksjons- eller kvalifiseringsprogram?

Hvor lenge har jeg praksis på samme sted?

Hvem skaffer praksisplass?

Hvorfor må jeg finne praksisplass selv?

Hva er målet med praksis?

Hvordan blir jeg fulgt opp i praksis?

Hvordan søker jeg om tiltakspenger?

Kan jeg få jobb der jeg har hatt praksis?

 

Kurset er for alle som vil lære norsk for å ta A2/B1 eller B1/B2 prøve, og for deg som vil ha en fot innenfor i arbeidslivet.

Du må være minimum på A2-nivå muntlig og på god vei mot A2-nivå skriftlig. Om du er på nedre sjikt av A2 (akkurat ferdig med A1) eller øvre sjikt av A2 (nærmer deg B1), kommer an på hva slags praksis du ønsker.

Ja, deltakere hos oss tar avsluttende norskprøver, enten A2/B1 eller B1/B2.

Det er undervisning fra klokka 09.00-14.30 mandager og tirsdager. Dette tilsvarer seks undervisningstimer.

Du er i praksis tilsvarende en vanlig arbeidsdag som er 7,5 timer.

Du er på skolen klokka 09.00-14.30 mandag og tirsdag. Du er i praksis 7,5 timer per dag onsdag, torsdag og fredag. Kurset teller som 20 timer norsk i uka i NIR

Se oversikt over inntaksperiodene her

Kurset varer så lenge du har behov for det, men du kan maks gå på NAP-kurs 18 måneder.

Kurset koster kr 1500,- pr uke. Du betaler for én periode av gangen.

Du melder deg på ved å henvende deg til Oslo VO Servicesenter. Presiser at du ønsker å gå på NAP-kurs ved Oslo VO Skullerud.

Oslo VO Skullerud har egne kurs for introduksjonsdeltakere. Derfor har vi kun unntaksvis introduksjonsdeltakere på NAP-kurs. Deltakere i kvalifiseringsprogrammet som ikke har norskrettigheter, må betale for kurset. Du kan høre med ditt NAV-kontor om de kan gi økonomisk støtte til NAP-kurs.

Hver praksisperiode er på tre måneder. Du kan maksimalt ha fire praksisperioder.

Du må selv være aktiv i prosessen med å finne praksisplass, men vi veileder og hjelper deg. Husk å ta med CV første kursdag.

Vi ser på voksne innvandrere som ressurssterke personer Det er ingen grunn til at vi skal finne praksis til deg når du kan gjøre det selv. Det er en god øvelse for deg når du etterpå skal finne jobb.

Hovedmålet med praksis er å snakke norsk i en naturlig kontekst, og utvikle språket ditt. I tillegg lærer du om norsk arbeidskultur og får en fot innenfor norsk arbeidsliv. Dersom du gjør en god jobb i praksis, vil du ha en god referanse når du senere skal søke på jobb.

Du får minst ett oppfølgingsbesøk per praksisperiode. Ved behov avtaler vi flere besøk. Målet med oppfølgingsbesøkene er å sikre at du får best mulig utbytte av praksisen din.

Dette får du veiledning om fra lærer når den tid kommer. Du kan ikke søke tiltakspenger før du har fått og startet i praksis. Du får tiltakspenger for de tre dagene du er i praksis. Du kan også søke om barnetillegg dersom du har barn. (Se satser her)

Vi kan aldri garantere jobb, men vi ser at flesteparten av våre deltakere, cirka 70-80 %, kommer i relevant jobb etter kurset.

Spesielt for NAV-ansatte:

NAP-kurset er godt egnet for deltakere i KVP, Jobbsjansen eller for de som går på dagpenger.

Les mer om tilbudet her

Kontakt oss

Har du spørsmål kan du ta kontakt med Solveig Svensson på deltakerkontoret.

Telefon: 23 46 49 00. (sentralbord - si hva det gjelder så setter de deg over til riktig person)

Her på Skullerud tilbyr vi følgende:

Arbeidspraksisklasser som kombinerer 2 dager med klasseromsundervisning og 3 dager med arbeidstrening.

Vi har for øyeblikket en klasse

En film om NAP-kurs