Norsk med arbeidspraksis – NAP

Oslo VO Skullerud anbefaler disse kursene for personer som er på A2 muntlig og har høy motivasjon for å finne jobb. Kursene gir god mulighet for å lære norsk i autentiske situasjoner og å få vist seg frem for en arbeidsgiver.

Deltakerne kan ha praksis innen ulike yrker/bransjer basert på tidligere utdanning, arbeidserfaring og fremtidige jobbønsker. En kontaktperson fra bedriften og norsklæreren på kurset følger opp deltaker i praksis.

På disse kursene vil deltakerne lære å bruke det norske språket bedre i ulike situasjoner og sammenhenger på en arbeidsplass. Deltakerne tar med sine egne språklige og arbeidsrelaterte erfaringer fra arbeidssituasjonen tilbake til klasseromsundervisningen. I klasserommet bearbeider deltaker språklige erfaringer fra praksis, og videreutvikler språket gjennom strukturert opplæring før nye språkferdigheter prøves ut på praksisplassen. Mål for språkopplæringen er å bestå norskprøve B1 (tidl. Norskprøve 3). I tillegg vektlegges at språklæringen skal bidra til inkludering i arbeidsfellesskapet og danne grunnlag for å utvikle faglig/yrkesrettet kompetanse.

En slik kombinasjon av norskkurs og praktisk tilnærming til norsk arbeidsliv har vist seg å være fordelaktig for norskinnlæringen hos voksne innvandrere og kan knytte deltakeren raskere til arbeidslivet.

Deltakere kan søke om stønad fra NAV for de dagene de er i praksis.

Nye kurs starter onsdag 03.01.2018.

Dersom du er interessert i mer informasjon eller ønsker å delta på vårens kurs, kan du kontakte avdelingsleder Morten Tandberg:
Tlf: 948 70 433
E-post: morten.tandberg@ude.oslo.kommune.no

Her på Skullerud tilbyr vi følgende:

To arbeidspraksisklassser som kombinerer 2 dager med klasseromsundervisning og 3 dager med arbeidstrening.

 

Klassene representerer to ulike nivåer fra A2 mot B1.

 

  • En klasse på vei mot nivå A2
  • En klasse på vei mot nivå B1

 

 

Drawing of a city