Hovedseksjon

Strategisk plan

Planen er godkjent i MBU og Driftsstyret, og inneholder skolens fokusområder for året 2023.