Slik søker du

Spesialundervisning for voksne

Hvis du søker på spesialundervisning for voksne, må du fylle ut et søknadsskjema og levere eller sende dette til:


Oslo voksenopplæring Servicesenter
Postadresse: Postboks 6033, Etterstad, 0601 Oslo
Besøksadresse: Karoline Kristiansens vei 8, Fyrstikktorget

Norskundervisning

Hvis du har vært elev ved Oslo Voksenopplæring Skullerud innefor de siste 12 månedene kan du ta direkte kontakt med oss. Hvis ikke må du ta kontakt med Oslo Voksenopplæring Servicesenter på denne adressen:


Oslo voksenopplæring Servicesenter
Postadresse: Postboks 6033, Etterstad, 0601 Oslo
Besøksadresse: Karoline Kristiansens vei 8, Fyrstikktorget