Hovedseksjon

Slik søker du

Spesialundervisning for voksne

Hvis du søker på spesialundervisning for voksne, må du fylle ut et digitalt søknadsskjema

Norskundervisning

Hvis du har vært elev ved Oslo voksenopplæring Skullerud innenfor de siste 12 månedene kan du ta direkte kontakt med oss. Hvis ikke må du søke norskopplæring på Oslo voksenopplæring Servicesenter. Her må du bestille time for registrering og inntakssamtale. Fyll ut skjemaet for timebestilling her.  (Bruk Chrome!)  Du får en bekreftelse på avtalen med Oslo VO Servicesenter på sms.