Hovedseksjon

Elevrådet

Elevrådet på Oslo VO Skullerud er organisert på følgende måte:

Spesialklassene og norskklassene har lokale elevråd der det er valgt elever fra forskjellige grupper eller klasser. Her er det møter hver sjette uke.

I tillegg møtes elevrepresentanter fra begge sektorene til et felles elevråd hver sjette uke. På dette møtet møtes bare lederne for hver seksjon.

På møtene tas det opp nye ideer eller noe som elevene ønsker å endre på i klassen eller på skolen. 

 

Fra elevrådet:

Det er full ytringsfrihet og demokrati på skolen – så vi kan spørre om alt. Dersom rektor aksepterer og finner måter å løse problemer eller nye ideer på - så gjør hun det. Det som ikke er mulig å endre på får elevrådet tilbakemelding på med en begrunnelse.

Elevrådet har jobbet mye med det fysiske arbeidsmiljøet og sosiale arrangementer. Mange saker har blitt endret på etter at elevrådet har brakt fram saker.

Vi mener at de ansatte på skolen behandler oss med respekt og lytter til det vi foreslår og gir oss nyttig informasjon og tilbakemelding.