Eksamensrettet tilbud for deg som trenger særskilt tilrettelegging

Faginnhold:

Matematikk, norsk, engelsk, naturfag og samfunnsfag.
Fokus på grunnleggende ferdigheter, struktur og læringsstrategier. Opplæringen følger kompetansemålene i læreplanen Kunnskapsløftet 06

Vurdering og eksamen:
Det settes terminkarakterer og standpunktkarakterer i de fem basisfagene. Deltakere som skal ha fullt vitnemål går opp til ordinær skriftlig og muntlig eksamen.

Målet er vitnemål for grunnskole eller kompetansebevis i ett eller flere fag.

 

Hvordan søke:

Søker tar kontakt med Oslo VO Servicesenter eller direkte med skolen