Hovedseksjon

Eksamensrettet tilbud i mindre grupper

Det er en stor gruppe unge i Oslo som verken går på skole eller er i arbeid. Eksamensrettet tilbud er for de som mangler vitnemål, eller trenger mer opplæring for å fullføre videregående skole.

Ungdom som har vært i utlandet i kortere eller lenger tid og ikke har et godkjent grunnskolevitnemål, vil ikke få ungdomsrett til videregående skole. Dere må kontakte oss så raskt som mulig.

 

Om tilbudet

-          Tilbudet er åpent for alle bydeler og har løpende inntak

-          Opplæring i basisfagene norsk, matematikk, engelsk, naturfag og samfunnsfag

-          Deltakere kan ta alle fag (vitnemål) eller enkeltfag

-          Vi arbeider for å skape trygghet og mestring for den enkelte deltaker, både faglig og sosialt

-          Individuell karriereveiledning med rådgiver

-          Utdanningen avsluttes med standpunktkarakterer i faget/fagene og deltaker får kompetansebevis eller vitnemål som kan brukes for å søke seg inn til videregående opplæring. De som skal ha vitnemål gjennomfører også eksamen

Målgrupper

- Mellom 16 og 30 år

- Deltakere med fullført grunnskole som enten mangler fag (har karakteren IV), eller ønsker et bedre grunnlag for å gjennomføre videregående opplæring

 

Kontakt oss

Har du spørsmål kan du ta kontakt med avdelingsleder Kine Jensen.

Telefon: 45 04 90 89