Hovedseksjon

Eksamensrettet tilbud i mindre grupper

Det er en stor gruppe unge i Oslo som verken går på skole eller er i arbeid. Mange kommer seg gjennom den obligatoriske grunnutdanningen, men mangler ferdigheter for å fullføre videregående opplæring. For å hjelpe flere til å fullføre og bestå videregående opplæring, tilbyr Oslo VO Skullerud eksamensrettet grunnskole for unge voksne.

 

Om tilbudet

-          Tilbudet er åpent for alle bydeler og har løpende inntak

-          Opplæring i basisfagene norsk, matematikk, engelsk, naturfag og samfunnsfag

-          Deltakere tar ett eller flere fag over ett eller flere år. Noen har behov for styrking i ett fag, andre i flere

-          Vi arbeider for å skape trygghet og mestring for den enkelte deltaker, både faglig og sosialt

-          Individuell karriereveiledning med rådgiver

-          Utdanningen avsluttes med standpunktkarakterer i faget/fagene og deltaker får kompetansebevis eller vitnemål som kan brukes for å søke seg inn til videregående opplæring. De som skal ha vitnemål gjennomfører også eksamen

Målgrupper

- Mellom 16 og 35 år

- Deltakere med fullført grunnskole som enten mangler fag (har karakteren IV), eller ønsker et bedre grunnlag for å gjennomføre videregående opplæring

- Må ha hovedvekten av sin skolebakgrunn i Norge

Eksempel på mulig problematikk: Dysleksi, dyskalkuli, konsentrasjonsvansker, skolevegring, psykiske og sosiale utfordringer

Kontakt oss

Har du spørsmål kan du ta kontakt med avdelingsleder Helga Børven.

Telefon: 913 39 648