Hovedseksjon

Utdanningsløftet

Du kan få gratis oppmelding til privatisteksamen i fag du mangler for å få studiekompetanse. Du kan få to oppmeldinger per halvår. 
Høsten 2023 og våren 2024 har vi tilbud om eksamenskurs i fagene norsk, historie, naturfag, engelsk, samfunnskunnskap og matematikk 1P, 1P-Y, 2P og 2P-Y.

Dette er de seks fagene som gir generell studiekompetanse etter 23/5-regelen.

 

Hvem er tilbudet for?

Tilbudet er for deg som:

 • Utdanningsløftet passer godt for deg som mangler ett eller flere fag fra videregående opplæring, eller for deg som har arbeidserfaring og ønsker formell kompetanse innen et yrkesfag. 
 • Hvis du ikke gikk alle årene du hadde rett til på videregående som ungdom, har du sannsynligvis rett til videregående opplæring som ungdom eller voksen. Du finner mer informasjon om det her. 
 • Hvis du aldri har gått på videregående i Norge, men har fullført grunnskole, så har du sannsynligvis rett til videregående som voksen. Du finner mer informasjon om det her. 
 • Å gå som elev eller deltaker i videregående opplæring på en skole, innebærer at du har en del rettigheter som du ikke får som privatist i Utdanningsløftet. 
 • Utdanningsløftet er ikke for deg som vil ta opp igjen fag og forbedre karakterer.

 

Eksamenskurs høsten 2023 og våren 2024

 • Undervisningen foregår på Oslo VO Skullerud. 
 • Undervisningen i norsk og matematikk går over ett år, og starter om høsten. 
 • Undervisningen i engelsk, samfunnsfag, historie og naturfag starter hvert halvår. 
 • I de fleste fagene kan du velge mellom undervisning på ettermiddag eller kveldstid. 
 • Et fag har som regel undervisning to ganger i uken, og du kan få leksehjelp i tillegg. 
 • Hvis du trenger tilrettelegging av undervisning og eksamen, får du hjelp til dette av oss. 

Kontakt

Har du spørsmål om ordningen?

Send en e-post til utdanningsloftet.uda@osloskolen.no og vi vil kontakte deg på telefon eller per e-post.