Vårt grunnskoletilbud

Nivå 1: lære å lese

Tilbud på dagtid, 20 timer pr uke.

Nivå 2–4: trene på å lese

Tilbud på dagtid fra 8, 12, 16 eller 20 timer pr uke. Klasser med høyt timetall forutsetter faglig utvikling og lite fravær.

Nivå 5–7: lese for å lære

Tilbud på dagtid, 24 timer pr uke.

Grunnskole med arbeidspraksis (GAP) nivå 3-5: arbeidslivslære 

Tilbud på dagtid, 20 timer pr uke. 2 dager skole og 3 dager praksis.

 

Tilbud ved øvrige VO-sentre

Grunnskole 1-7:

Dag: 8-24 timer

Kveld: 8 timer fordelt på to kvelder

Tilbys på Helsfyr og Rosenhof

 

Nivå 8-10 – mot grunnskoleeksamen:

Dag: 30 timer
Kveld: 16 timer fordelt på tre kvelder

Tilbys på Helsfyr