Hovedseksjon

Vårt grunnskoletilbud

Pilotering av ny organisering av opplæringstilbudet

Skoleåret 21-22 vil vi prøve ut tre spesialiserte opplæringsløp for å sikre et mer tilpasset grunnskoletilbud.

  • Voksne elever i grunnskoleopplæringen har ikke alltid ambisjoner, muligheter eller mål om å delta i arbeidslivet. Disse voksne skal få et opplæringstilbud tilrettelagt deres behov for å mestre hverdagen i nærmiljø og dagligliv.
  • Unge voksne som har muligheter til og ambisjoner om å fullføre grunnskoleløpet for videre utdanning skal få tilbud som gir muligheter til raskere progresjon.
  • Voksne deltakere med mål om å komme raskt ut i arbeidslivet, men ikke ambisjoner om å fullføre videregående utdanning skal få et opplæringsløp rettet mot arbeid og arbeidspraksis

Grunnskoleopplæring med tre spesialiserte løp

Grunnskoleopplæringens løp

 

Oppstartsklasser/modul fra nivå 1-2 har fokus på grunnleggende ferdigheter som les og skriv, læringsstrategier og karriereveiledning. Dette løpet skal bidra til en grundigere kartlegging for å avgjøre hvilket løp deltakere skal videre til. Omfang 20 timer/ uke

Praktisk løp fra nivå 1-2, med fokus på grunnleggende ferdigheter og livsmestring. Læreplanen foreligger i faget norsk for språklige minoriteter etter LK-20. Omfang 8 timer/ uke

Arbeidsrettet løp fra nivå 3-4, med fokus på forberedelser til arbeidslivet (karrierelæring) og muntlig norsk opp mot B1. Opplæringstilbud på nivå 4 er kombinasjon av teori og praksis/ skole og arbeidspraksis. Omfang fra 20 timer/ uke til 12 timer/ uke og arbeidspraksis i tillegg

Utdanningsrettet løp fra nivå 2-4, grunnskoleløpet med basisfagene norsk, matematikk, samfunnsfag, naturfag og engelsk. Omfang 12 – 20 uketimer. Målet med dette løpet er grunnskolevitnemål.

Tilpasning av læreplaner 

Læreplanen i grunnskolen gjelder også for voksne, men tilpasses den voksnes situasjon. Grunnskoletilbudet på nivå 1-2 kan derfor inneholde særskilt språkopplæring i faget norsk for at den voksne skal få mest mulig utbytte av opplæringen. Med pilotering av nye opplæringsløp er hensikten å få til mer fleksible muligheter innen fag, varighet, omfang og progresjon, og tettere samordnet samarbeid med NAV og bydeler for å sikre et helhetlig opplæringstilbud tilpasset den voksnes behov.

Omfang av timer

Oslo VO Skullerud har 15 klasser med 8, 12 eller 20 uketimer. Omfang av timer tildeles ut fra opplæringsbehov, nivå og antall plasser i klassene. All undervisning foregår på dagtid mellom kl. 08.45 -15.45.

Klasser med høyt timetall forutsetter faglig utvikling og lite fravær

Tilbud ved øvrige VO-sentre

Grunnskole 1-7:

Dag: 8-24 timer

Kveld: 8 timer fordelt på to kvelder

Tilbys på Helsfyr og Rosenhof