Hovedseksjon

Vårt grunnskoletilbud

  • Voksne deltakere i grunnskoleopplæringen har ikke alltid ambisjoner, muligheter eller mål om å delta i arbeidslivet. Disse voksne skal få et opplæringstilbud tilrettelagt deres behov for å mestre hverdagen i nærmiljø og dagligliv.
  • Unge voksne som har muligheter til og ambisjoner om å fullføre grunnskoleløpet for videre utdanning skal få tilbud som gir muligheter til raskere progresjon.
  • Voksne deltakere med mål om å komme raskt ut i arbeidslivet, men ikke ambisjoner om å fullføre videregående utdanning skal få et opplæringsløp rettet mot arbeid og arbeidspraksis

 

Grunnskoleopplæring

 

Grunnleggende ferdigheter - grunnmodul, tilsvarer 1.-2. trinn, med fokus på grunnleggende ferdigheter og livsmestring. Læreplanen foreligger i faget norsk for språklige minoriteter etter LK-20. Timeomfang 20 timer/uke.

Grunnleggende ferdigheter - modul 1, tilsvarer 3.-4. trinn, med fokus på lesing, skriving, regning og digitale ferdigheter. Timeomfang 10 timer/uke.

Utdanningsrettet - modul 1 og 2, som tilsvarer 3.-4. trinn og 5.-6. trinn i basisfagene norsk, matematikk, samfunnsfag, naturfag og engelsk. Timeomfang 20 timer/uke.

 

Tilpasning av læreplaner 

Læreplanen i grunnskolen gjelder også for voksne, men tilpasses den voksnes situasjon. Grunnskoletilbudet på nivå 1-2 kan derfor inneholde særskilt språkopplæring i faget norsk for at den voksne skal få mest mulig utbytte av opplæringen. 

Omfang av timer

Omfang av timer tildeles ut fra opplæringsbehov, nivå og antall plasser i klassene. All undervisning foregår på dagtid mellom kl. 08.45 -15.45.

Klasser med høyt timetall forutsetter faglig utvikling og lite fravær

Tilbud ved øvrige VO-sentre

Grunnskole 1-7:

Dag: 8-24 timer

Kveld: 8 timer fordelt på to kvelder

Tilbys på Helsfyr og Rosenhof