Vårt grunnskoletilbud

Ny organisering av opplæringstilbudet skoleåret 20-21

I dag får alle deltakerne opplæring innen utdanningsrettetløp fra nivå 1-7 for å skaffe seg et grunnlag for mer utdanning. I løpet av skoleåret 20-21 vil vi gradvis tilby tre spesialiserte opplæringsløp som gir mer fleksible muligheter innen fag, varighet, omfang og progresjon, og mer samordnet samarbeid med NAV og bydeler for å sikre et helhetlig opplæringstilbud tilpasset den voksnes behov. Alle løp vil basere seg på kompetansemål i LK20.

Grunnskoleopplæring med tre spesialiserte løp

Grunnskoleopplæringens løp

 

For å sikre at deltakerne får tilbud om det mest riktige opplæringsløpet starter vi med pilotering av tre oppstartsklassser og en arbeidsrettetklasse august 2020. Januar 2021 piloteres en klasse på praktisk løp.

·         Oppstartsklasser fra nivå 2-4, med fokus på grunnleggende ferdigheter som les og skriv, læringsstrategier og karriereveildning. Dette løpet skal bidra til en grundigere kartlegging for å avgjøre hvilket løp deltakere skal videre til.

·         Arbeidsrettet løp (grunnskole med arbeidspraksis) fra nivå 4-5, med fokus på forberedelser til arbeidslivet (karrierelæring) og muntlig norsk opp mot B1. Etter endt sluttkompetanse er det mulighet for deltakere å gå videre til høyere nivå for å kunne kvalifisere seg til videre opplæring innen praksisbrev. Dette tilbudet åpnes i januar 2021

De ordinære grunnskoleklassene fra nivå 1-7 tilbys parallelt med pilotering av oppstartsklasser, arbeidsrettede klasser og praktisk løp for skoleåret 2021.

 

Tilpasning av læreplaner 

Læreplanene i grunnskolen gjelder også for voksne, men tilpasses den voksnes situasjon. Grunnskoletilbudet på nivå 1-4 kan derfor inneholde opplæring i særskilt språkopplæring i faget norsk for at den voksne skal få mest mulig utbytte av opplæringen.

 

Omfang av timer

Vi har 15 klasser med ulike uketimer på 8t, 12t, 16t, 20t og 24t. Omfang av timer tildeles ut fra opplæringsbehov, nivå og antall plasser i klassene. All undervisning foregår på dagtid mellom kl. 08.45 -15.45.

Klasser med høyt timetall forutsetter faglig utvikling og lite fravær.

Tilbud ved øvrige VO-sentre

Grunnskole 1-7:

Dag: 8-24 timer

Kveld: 8 timer fordelt på to kvelder

Tilbys på Helsfyr og Rosenhof