Hovedseksjon

Vårt grunnskoletilbud

  • Voksne deltakere i grunnskoleopplæringen har ikke alltid ambisjoner, muligheter eller mål om å delta i arbeidslivet. Disse voksne skal få et opplæringstilbud tilrettelagt deres behov for å mestre hverdagen i nærmiljø og dagligliv.
  • Unge voksne som har muligheter til og ambisjoner om å fullføre grunnskoleløpet for videre utdanning skal få tilbud som gir muligheter til raskere progresjon.
  • Voksne deltakere med mål om å komme raskt ut i arbeidslivet, men ikke ambisjoner om å fullføre videregående utdanning skal få et opplæringsløp rettet mot arbeid og arbeidspraksis

 

Grunnskoleopplæring med tre løp

 

Praktisk løp på nivå 1-2, med fokus på grunnleggende ferdigheter og livsmestring. Læreplanen foreligger i faget norsk for språklige minoriteter etter LK-20. Omfang 10 timer/ uke eller 20 timer/uke. Vi har i tillegg en alfaklasse på 20 timer/uke.

Arbeidsrettet løp på nivå 3-4, med fokus på forberedelser til arbeidslivet (karrierelæring) og muntlig norsk opp mot B1. Opplæringstilbud på nivå 4 er kombinasjon av teori og praksis/ skole og arbeidspraksis. Omfang 12 timer/ uke og arbeidspraksis i tillegg. Kurset er ikke åpent for nye deltakere.

Utdanningsrettet løp på nivå 4, (tilsvarer grunnskolenivå 4.-7. trinn), grunnskoleløp med basisfagene norsk, matematikk, samfunnsfag, naturfag og engelsk. Omfang 20 timer/uke.

Tilpasning av læreplaner 

Læreplanen i grunnskolen gjelder også for voksne, men tilpasses den voksnes situasjon. Grunnskoletilbudet på nivå 1-2 kan derfor inneholde særskilt språkopplæring i faget norsk for at den voksne skal få mest mulig utbytte av opplæringen. 

Omfang av timer

Oslo VO Skullerud har 15 klasser med 10, 12 eller 20 uketimer. Omfang av timer tildeles ut fra opplæringsbehov, nivå og antall plasser i klassene. All undervisning foregår på dagtid mellom kl. 08.45 -15.45.

Klasser med høyt timetall forutsetter faglig utvikling og lite fravær

Tilbud ved øvrige VO-sentre

Grunnskole 1-7:

Dag: 8-24 timer

Kveld: 8 timer fordelt på to kvelder

Tilbys på Helsfyr og Rosenhof