Hovedseksjon

Organisering av grunnskoletilbudet i Oslo

Fullført grunnskole for voksne tilsvarer 10-årig skole for barn og unge. Voksne må fullføre fagene norsk, matematikk, samfunnsfag, naturfag og engelsk for grunnskolevitnemål. I alle fag arbeider deltakerne med de grunnleggende ferdighetene lesing, regning, digital kompetanse og muntlig og skriftlig kommunikasjon.

Målet for opplæringen kan være fullt vitnemål, kompetanse i enkeltfag eller deler av fag og/eller grunnleggende ferdigheter som basis for livslang læring. Alle løp vil basere seg på kompetansemål for Kunnskapsløftet 2020 (LK20).

Grunnskoleopplæringen er inndelt etter leseferdighetsnivå:

 • Nivå 1: lære å lese
  • Hovedfokus på grunnleggende ferdigheter i norsk og matematikk
 • Nivå 2–3: trene på å lese
  • Hovedfokus på grunnleggende ferdigheter i norsk og matematikk. Opplæringen henter temaer fra samfunnsfag og naturfag
 • Nivå 4: lese for å lære
  • Hovedfokus på grunnleggende ferdigheter og fagkunnskap i fagene norsk, matematikk, samfunnsfag, naturfag og engelsk.
 • Nivå 5: grunnleggende ferdigheter og fagkunnskap mot grunnskoleeksamen
  • Hovedfokus på fagkunnskap i basisfagene og grunnleggende ferdigheter

Hvilket nivå deltakerne plasseres på i grunnskoletilbudet er avhengig av resultatene etter testing på Servicesenteret og kartlegging på skolene. Målet er raskest mulig progresjon.