Organisering av grunnskoletilbudet i Oslo

I alle fag arbeider deltakerne med de grunnleggende ferdighetene lesing, regning, digital kompetanse og muntlig og skriftlig kommunikasjon. Opplæringen følger læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020 (LK20).

Målet for opplæringen er å gi voksne kompetanse i enkeltfag eller deler av fag og/eller grunnleggende ferdigheter som basis for livslang læring.

Grunnskoleopplæringen er inndelt etter nivåene i utdanningssystemet:

 • Nivå 1: lære å lese
  • Hovedfokus på grunnleggende ferdigheter i norsk og matematikk
 • Nivå 2–4: trene på å lese
  • Hovedfokus på grunnleggende ferdigheter i norsk og matematikk. Opplæringen henter temaer fra samfunnsfag og naturfag
 • Nivå 5–7: lese for å lære
  • Hovedfokus på grunnleggende ferdigheter og fagkunnskap i fagene norsk, matematikk, samfunnsfag, naturfag og engelsk.
 • Nivå 8–10: grunnleggende ferdigheter og fagkunnskap mot grunnskoleeksamen
  • Hovedfokus på grunnleggende ferdigheter, særlig på skriftlige ferdigheter og fagkunnskap i fagene fra 5-7.

Hvilket nivå deltakerne plasseres på i grunnskoletilbudet er avhengig av resultatene etter testing på Servicesenteret og/eller kartlegging på skolene. Målet er raskest mulig progresjon.