Hovedseksjon

Kunstig intelligens

KI

Alle ansatte gjennomfører UDIRs kompetansepakke.

Deltakere har foreløpig ikke tilgang til Osloskolens KI-løsning. Tilgang vil bli aktivert i løpet av våren 2024.