Hovedseksjon

Språkstøtte for lærlinger

Inntak

Innsøking omfatter sjekk av skolehistorikk, kartlegging av språkferdigheter og gjennomgang av bedriftens opplæringsrutiner.

Innhold i opplæringen

Individuelt rettet språk- og fagopplæring innenfor ulike yrkesfag. Dette koordineres med instruktør på bedrift, slik at lærlingen vil gjøre oppgaver de har trent språklig på.

Målet med opplæringstilbudet

  • Flere lærlinger fullfører læretiden og består fagprøven/svenneprøven
  • Skoler og lærebedrifter får økt kunnskap om språknivå
  • Flere instruktører kan jobbe med målgruppen

 

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, kan du ta kontakt med Natalie Shahn Muller

Telefon: 96 09 18 40