Hovedseksjon

Kompetansejobber

Målsettingen med prosjektet:

  • Bygge en modell for kompetansejobber som styrker tilgangen til arbeidskraft i Oslo kommune. Gjennom kompetansejobber tar man oppgaver fra den faglærtes stilling som man ikke trenger fagkompetanse for å løse. På den måten kan man både frigjøre faglærtes arbeidstid og skape jobber for de som mangler formell kompetanse.
  • Øke arbeidsdeltakelsen blant innbyggere med lav kompetanse og lite arbeidserfaring ved å bygge et 1-årig opplæringsløp som kombinerer opplæring i norsk og arbeidslivskompetanse med arbeidstrening. Etter endt opplæringsløp får deltakerne utdelt et kompetansebevis som beskriver den enkeltes kompetanse i norsk og arbeidslivskompetanse.

Kontakt

Ønsker du mer informasjon kan du kontakte oss på e-post. (Merk eposten med Kompetansejobber Skullerud VO)

 

Kontaktpersoner ved Skullerud:

Line Svanø Huseby

Telefon: 92 82 21 42