Hovedseksjon

Slik søker du

Hvis du har vært elev ved Oslo Voksenopplæring Skullerud innefor de siste 12 månedene kan du ta direkte kontakt med oss.

Hvis ikke må du må du søke norskopplæring på Oslo Voksenopplæring Servicesenter. Her må du bestille time for registrering og inntakssamtale. Fyll ut skjemaet for timebestilling her.  (Bruk Chrome!)  Du får en bekreftelse på avtalen med Oslo VO Servicesenter på sms.