Slik søker du

Hvis du har vært elev ved Oslo Voksenopplæring Skullerud innefor de siste 12 månedene kan du ta direkte kontakt med oss. Hvis ikke må du ta kontakt med Oslo Voksenopplæring Servicesenter på denne adressen:

Oslo voksenopplæring Servicesenter
Postadresse: Oslo kommune, Utdanningsetaten. Oslo Voksenopplæring Servicesenter.
Postboks 6127 Etterstad, 0602 Oslo

Besøksadresse: Karoline Kristiansens vei 8, Fyrstikktorget

Her kan du lese mer om hvordan du søker norskkurs