Hovedseksjon

Hvem har rett til spesialundervisning for voksne?

Opplæringslovens § 4A-2 sier at du som voksen har rett til spesialundervisning dersom du:

  • Ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av ordinær grunnskoleopplæring for voksne
  • Har særlige behov for opplæring for å utvikle eller vedlikeholde grunnleggende ferdigheter

Retten til opplæring gjelder både de som har mangelfull opplæring fra tidligere og de som trenger opplæring på grunn av sykdom eller skade.

Hos Utdanningsdirektoratet kan du lese mer om hvem har rett til spesialundervisning, på ulike språk - klikk her

Kontakt

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, kan du ta kontakt med avdelingsleder:

Hørsel

Spesialpedagogisk avdeling: Elisabeth Eikeri. Telefon 90 13 33 44

Spesifikke lærevansker: Kine Jensen. Telefon 45 04 90 89