Hovedseksjon

Hvem har rett til spesialundervisning for voksne?

Opplæringslovens § 4A-2 sier at du som voksen har rett til spesialundervisning dersom du:

  • Ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av ordinær grunnskoleopplæring for voksne
  • Har særlige behov for opplæring for å utvikle eller vedlikeholde grunnleggende ferdigheter

 

Retten til opplæring gjelder både de som har mangelfull opplæring fra tidligere og de som trenger opplæring på grunn av sykdom eller skade.