Hovedseksjon

Hvem har rett til grunnskole for voksne?

Rett til grunnskoleopplæring for voksne er regulert i Opplæringslova§ 4A-1 og presisert i rundskriv Udir-3-2012. Det er et vilkår for rett til grunnskoleopplæring at søker har lovlig opphold i landet.

For mer informasjon kontakt Oslo Vo Servicesenteret

Kontakt

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, kan du ta kontakt med:

 

Avdelingsleder Anke Houben
Telefon 94 19 92 92

Rådgiver Morten Tandberg.
Telefon 94 87 04 33

Deltakerkontoret Tone Balke