Hovedseksjon

Norskkurs

Klasseromsundervisning

På skolen møter du engasjerte lærere som har mange års erfaring med undervisning for voksne. Du vil møte lærere som har høye forventninger til deg, og som vil gi deg tilbakemeldinger på ditt eget arbeid. Læreren gir deg veiledning i hvordan du kan forbedre arbeidet ditt.

Du vil møte en moderne skole der alle klasserom er utstyrt med elektroniske tavler/ smartboard.  Skolen har auditorium, et stort bibliotek, flere datarom og en flott kantine.

 
Voksnes læring – nøkler til deltakelse

Målet er at deltakerne skal lære språket, lære å lære og  utvikle gode læringsstrategier som kan bidra til videre læring og deltakelse i samfunn- og arbeidsliv.  Som deltaker ved Oslo VO forventes det at du er involvert i egen læring ved å vurdere eget arbeid og egen utvikling underveis.

 

Alle norskkurs i Oslo VO følger Læreplan i norsk for voksne innvandrere . Læreplanen beskriver nivåene på A1, A2, B1 og B2.

 

Nivå

 

Alfa

I alfamodulen er målet at deltakerne skal forstå og samtale enkelt på norsk og kunne tilegne seg grunnleggende lese- og skriveferdigheter.

 

Nivå A1-A2

A1: På nivå A1 kan deltakeren forstå og bruke kjente, dagligdagse uttrykk og svært enkle utsagn om seg selv og nære forhold. 
A2: På nivå A2 kan deltakeren forstå svært enkelt dagligspråk, og kan uttrykke seg enkelt om emner knyttet til egen person og familie, nære omgivelser og arbeid.

 

Nivå B1-B2

B1: På dette nivået kan deltakerne forstå enkle framstillinger relatert til kjente emner fra arbeid, skole, hjem og fritid. 
B2: På dette nivået kan deltakerne forstå komplekse framstillinger, også faglige drøftinger innenfor eget fagområde

 

 

Norskprøver

Når du har nådd ditt mål tar du en avsluttende norskprøve. 

Den avsluttende norskprøven dokumenterer ditt språknivå etter det europeiske rammeverket (A1 - B2). Prøven består av en muntlig og en skriftlig del. Den skriftlige delen er digital. Les mer om norskprøver her
 
Du kan også lese om norskprøven på HK-dirs nettsider