Hovedseksjon

Norskkurs

Du vil oppleve lærere som har høye forventninger til deg og som vil gi deg tilbakemeldinger som forteller deg om kvaliteten på eget arbeid og som gir veiledning i hvordan du kan forbedre arbeidet ditt.

Som deltaker ved Oslo VO forventes det at du er involvert i egen læring ved å vurdere eget arbeid og egen utvikling underveis.

 

Nivå og spor


Deltakere i norskopplæring i Oslo VO er en sammensatt gruppe hvor deltakerne har ulikt morsmål, ulik skolebakgrunn og ulik erfaring med å bruke skriftspråket som redskap for læring.

 

Spor

Opplæringen blir derfor organisert i tre spor som er knyttet til ulik antatt progresjon. Hvor lang tid du bruker på å nå et nivå er avhengig av spor/progresjon og antall timer undervisning per uke.

Spor 1 - kurs for deltakere som har lite eller ingen utdanning fra hjemlandet.
Spor 2 og 3 - kurs for deltakere som har fullført grunnskole eller har høyere utdanning fra hjemlandet.

 

Nivå

Alle norskkurs i Oslo VO følger Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere hvor spor og nivåer i opplæringen blir beskrevet. Læreplanen beskriver nivåene på A1, A2, B1 og B2.

 

Norskprøver

Når du har nådd ditt mål tar du en avsluttende norskprøve. Les mer om norskprøver  her

Oslo VO tilbyr kurs av ulik lengde og varighet både på dagtid og på kveld. Ta kontakt med Oslo VO Servicesenter for full oversikt over kurstilbud, eller se våre tilbud i menyen til høyre