Norskprøver

Norskprøven består av to deler – en skriftlig og en muntlig del. Den skriftlige prøven består av delprøver i leseforståelse, lytteforståelse og skriftlig framstilling. Prøven er digital. Resultatet på de ulike delprøvene oppgis slik: «Under A1», «A1», «A2» og «B1». Fra og med desember 2015 vil den også måle på nivå B2. 

Norskprøven arrangeres fire ganger i året.

Se Kompetanse Norge for å finne neste prøveperiode.

Alle henvendelser til Oslo voksenopplæring Skullerud i forbindelse med norskprøvene sendes på epost til: Norskprove.SkullerudVO@ude.oslo.kommune.no

Generell informasjon

Oslo VO Skullerud arrangerer norskprøven fire ganger i året. Prøven er en nasjonal prøve som arrangeres til bestemte tider i hele Norge. Kompetanse Norge er ansvarlig for utvikling av prøven og har mye informasjon på sine hjemmesider. På Kompetanse Norge sine nettsider kan du også finne informasjon om gjennomføring av prøven, innholdet i prøven og eksempeloppgaver. 

Informasjon til privatister

Alle privatister må melde seg opp til norskprøven via www.norskproven.no. Vi anbefaler at du har bankkort eller kredittkort klart når du logger deg inn og at du betaler med kort. 

Tilrettelegging

Hvis du har behov for tilrettelegging må du søke prøvestedet på Norskprove.SkullerudVO@ude.oslo.kommune.no innen tre (3) virkedager etter oppmeldingsfristens utløp. Du må legge ved uttalelse fra lege, psykolog, PPT eller logoped. Det må stå klart i søknaden hvilken tilrettelegging du har behov for. Du får svar når søknaden er ferdigbehandlet.

Hvis du har en syns- eller hørselshemming som gjør at du ikke kan ta den vanlige prøven, kan du søke om å få ta en tilrettelagt prøve for synshemmede eller tegnspråkbrukere. I disse tilfellene må du gjøre to ting:

Norskprøvene avvikles på Oslo VO Skullerud, Oslo VO Rosenhof og Oslo VO Helsfyr. Du vil få brev om tid og sted for din prøve ca to uker før prøvedato.

For mer informasjon om norskprøvene, se Kompetanse Norge sine sider