Norskprøver

Digitale prøver

Norskprøven består av to deler – en skriftlig og en muntlig del. Den skriftlige prøven består av delprøver i leseforståelse, lytteforståelse og skriftlig framstilling. Prøven er digital. Resultatet på de ulike delprøvene oppgis slik: «Under A1», «A1», «A2» og «B1». Fra og med desember 2015 vil den også måle på nivå B2. 

Norskprøven arrangeres tre ganger i året.

Neste prøve er i mars 2018.

Alle henvendelser til Oslo voksenopplæring Skullerud i forbindelse med norskprøvene sendes på epost til: Norskprove.SkullerudVO@ude.oslo.kommune.no

Norskprøven - generell informasjon

Oslo VO Skullerud arrangerer norskprøven tre ganger i året. Prøven er en nasjonal prøve som arrangeres til bestemte tider i hele Norge. Kompetanse Norge er ansvarlig for utvikling av prøven og har mye informasjon på sine hjemmesider. På Kompetanse Norge sine nettsider kan du også finne informasjon om gjennomføring av prøven, innholdet i prøven og eksempeloppgaver. 

Informasjon til privatister

Alle privatister må melde seg opp til norskprøven via www.norskproven.no. Vi anbefaler at du har bankkort eller kredittkort klart når du logger deg inn og at du betaler med kort. 

Hvis du har behov for tilrettelegging må du søke prøvestedet på Norskprove.SkullerudVO@ude.oslo.kommune.no. Du må legge ved uttalelse fra lege, psykolog, PPT eller logoped. Det må stå klart i søknaden hvilken tilrettelegging du har behov for. Du får svar innen en uke. 

Norskprøvene avvikles på Oslo VO Skullerud, Oslo VO Rosenhof og Oslo VO Helsfyr. Du vil få brev om tid og sted for din prøve etter at påmeldingsfristen er utløpt. 

For mer informasjon om norskprøvene, se Kompetanse Norge sine sider