Hovedseksjon

Norskprøver

Alle henvendelser til Oslo voksenopplæring Skullerud i forbindelse med norskprøvene sendes på epost til: norskprove.skullerud.oslovo@osloskolen.no

Generell informasjon

Prøven er en nasjonal prøve som arrangeres til bestemte tider i hele Norge. Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (hkdir) er ansvarlig for utvikling av prøven og har mye informasjon på sine hjemmesider. På hkdir.no sine nettsider kan du også finne informasjon om gjennomføring av prøven, innholdet i prøven og eksempeloppgaver. 

Norskprøvene avvikles på Oslo VO Skullerud, Oslo VO Rosenhof og Oslo VO Helsfyr.

Du vil få brev om tid og sted for din prøve ca to uker før prøvedato.

A1-B2

Oslo VO Skullerud arrangerer norskprøven nivå A1-B2 fire ganger i året. Se hkdir.no for å finne neste prøveperiode.

C1

Norskprøven C1 – høyere akademisk nivå er en prøve på et svært høyt nivå. Prøven inneholder kun oppgaver som måler på C1-nivået, og du får enten C1 eller Ikke bestått på prøven. Norskprøven C1 arrangeres to ganger i året. Se hkdir.no for mer informasjon om prøven.

Informasjon til privatister

Alle privatister må melde seg opp til norskprøven via hkdir.no. Vi anbefaler at du har bankkort eller kredittkort klart når du logger deg inn og at du betaler med kort. Har du rett til gratis prøve, er folkeregistrert i Oslo, men ikke aktiv deltaker i Oslo VO, ta kontakt på e-post.


Informasjon til deltakere ved Oslo VO Skullerud

Hvis du er aktiv deltaker på Skullerud, skal du melde deg opp via læreren din.


Tilrettelegging

Hvis du har behov for tilrettelegging må du søke prøvestedet på norskprove.skullerud.oslovo@osloskolen.no innen tre (3) virkedager etter oppmeldingsfristens utløp. Du må legge ved uttalelse fra lege, psykolog, PPT eller logoped. Det må stå klart i søknaden hvilken tilrettelegging du har behov for. Du får svar når søknaden er ferdigbehandlet.


Prøvebevis

Prøvebevis blir sendt i posten når resultatene er klare. Det blir også sendt en karakterutskrift på e-post. Hvis du ikke mottar prøvebeviset ta kontakt på e-post norskprove.skullerud.oslovo@osloskolen.no innen 3 måneder.

Har du mistet prøvebeviset, koster det kr 200,- for en kopi. Prøvebeviset hentes og betales på prøvestedet. Ta kontakt på e-post hvis du trenger et nytt prøvebevis.

Tok du prøven før mars 2014, ta kontakt med Hkdir

 

For mer informasjon om norskprøvene, se hkdir.no sine sider