Hovedseksjon

Organisering av spesialundervisning

Opplæringen kan gis:

  • I grupper eller individuelt
  • Som periodeundervisning
  • Som pedagogisk veiledning til deg og eventuelt dine nærpersoner

 

Kontaktlærer, faglærere, rådgivere og ledelsen samarbeider tett for at du skal oppleve god læring.

Søkere fra andre kommuner enn Oslo må ha sakkyndig vurdering og refusjonsgaranti fra sine hjemkommuner før opplæringen kan begynne.