Hovedseksjon

Slik søker du

Du som trenger individuelt tilrettelagt opplæring for voksne, må sende inn en søknad om spesialundervisning. Søknaden finner du her: Søknad om spesialundervisning

Du må logge inn med Bank-Id for å kunne sende inn. Hvis du ikke har bank-id tar du kontakt med oss slik at vi kan hjelpe deg. Husk å laste opp all relevant informasjon knyttet til ditt behov for opplæring før du sender søknaden.

Dersom du har rett til spesialundervisning vil pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) utarbeide en sakkyndig vurdering som oversendes Oslo VO Skullerud og deg. Deretter vil du bli innkalt til inntakssamtale med rådgiver på Oslo VO Skullerud. Denne samtalen har vi fordi tilbudet om spesialundervisning i størst mulig grad skal utformes i samarbeid med deg. Etter samtalen vil du få et vedtak om spesialundervisning som beskriver hvilken opplæring du kan få.