Hovedseksjon

Om skolen

I resepsjonen

Oslo voksenopplæring Skullerud ligger sentralt på Skullerud i Oslo sør. Senteret har ca. 1800 deltakere og 180 ansatte, og et bredt tilbud innenfor voksenopplæring. Vi tilbyr blant annet

  • Norskkurs fram til avsluttende norskprøve på B1/B2-nivå 
  • Norskkurs med arbeidspraksis for deg med ambisjoner om å komme raskt ut i jobb 
  • Egne grupper med tilrettelagt norskopplæring for personer med nedsatt hørsel, traumer eller språkvansker 
  • Opplæring i og på tegnspråk for deg som har en hørselshemming 
  • Introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere 
  • Eksamensrettet grunnskoleløp og studieveiledning for deg som trenger mer støtte for å nå målene dine
  • Grunnskole og spesialundervisning for voksne
  • Praksisbrev og yrkesfaglig rekvalifisering
  • Skreddersydde løp for offentlige og private samarbeidspartnere

Du finner mer informasjon om vårt tilbud i menyen over.

 Vår visjon er "Voksnes læring – nøkler til deltakelse". For oss er det avgjørende at det du lærer er nyttig for deg i jobb, i videre utdanning og i hverdagen.