Hovedseksjon

Om skolen

I resepsjonen

Oslo voksenopplæring Skullerud ligger sentralt på Skullerud i Oslo sør. Senteret har ca. 1200 deltakere og 150 ansatte, og et bredt tilbud innenfor voksenopplæring. Vi tilbyr blant annet

·      Norskkurs fram til avsluttende norskprøve på B1/B2-nivå 

·      Norskkurs med arbeidspraksis for deg med ambisjoner om å komme raskt ut i jobb 

·      Egne grupper med tilrettelagt norskopplæring for personer med nedsatt hørsel, traumer eller språkvansker 

·      Opplæring i og på tegnspråk for deg som har en hørselshemming 

·      Introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere 

·      Eksamensrettet grunnskoleløp og studieveiledning for deg som trenger mer støtte for å nå målene dine

·      Grunnskole og spesialundervisning for voksne

·      Praksisbrev

·      Skreddersydde løp for offentlige og private samarbeidspartnere

Du finner mer informasjon om vårt tilbud i menyen over.

 Vår visjon er "Voksnes læring – nøkler til deltakelse". For oss er det avgjørende at det du lærer er nyttig for deg i jobb, i videre utdanning og i hverdagen.