Om skolen

Oslo voksenopplæring Skullerud ligger sentralt på Skullerud i Oslo sør. Senteret har ca. 1400 deltakere og 150 ansatte, og et bredt tilbud innenfor voksenopplæring. Vi tilbyr blant annet

 • Norskkurs fram til avsluttende norskprøve på B1/B2-nivå 
 • Norskkurs med arbeidspraksis for deg med ambisjoner om å komme raskt ut i jobb 
 • Opplæring i og på tegnspråk for deg som er hørselshemmet 
 • Egne grupper med tilrettelagt norskopplæring for tunghørte 
 • Introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere 
 • Eksamensrettet grunnskole og studieveiledning for deg som trenger bistand for å fullføre opplæringen
 • Grunnskole og spesialundervisning for voksne
 • Praksisbrev

Du finner mer informasjon om vårt tilbud i menyen over.

 

Vår visjon er "Voksnes læring – nøkler til deltakelse". For oss er det avgjørende at du kan bruke det du lærer hos oss når du er i jobb, i videre utdanning og i hverdagen.

 

Vi tilbyr:

 • Effektiv og tilrettelagt opplæring
 • Moderne og forskningsbaserte undervisningsmetoder
 • Profesjonelle og erfarne lærere med bred kompetanse innen voksnes læring
 • God tilgang på digitale ressurser som hjelper deg i din læring
 • Mulighet til å tilegne deg de kunnskapene og ferdighetene du trenger for å nå dine mål innenfor utdanning, yrke og dagligliv.

Vi har kurs på dagtid og kveldstid.