Hovedseksjon

Språkstøtte i norskundervisningen

språkstøtte

Vi benytter språkhjelpere i språkstøtteundervisningen. Språkhjelpere er deltakere fra klasser på høyere nivå eller deltakere på grunnskole.

Språkhjelpere må først gjennom et kursopplegg her på skolen. Kurset gir en innføring i viktige pedagogiske prinsipper i norsk skole, kjennskap til metoder vi bruker i den første lese- og skriveopplæringen, bevisstgjøring av forskjellige læringsstrategier og utvikling av egne språkferdigheter. Etter fullført opplæring får de praksis som språkhjelpere i språkhomogene grupper. Noen av språkhjelperne har i tillegg også praksis i ordinære klasser.

Metoden gir språkhjelperne verdifull arbeidserfaring som de kan ta med seg videre inn i sin yrkeskarriere. De får i tillegg en attest til bruk på CV. Språkstøttet opplæring gir dermed gevinst både for de som mottar støtte og de som gir den.