Skoleruta

Skoleåret 2019-2020

 

Skolestart: Første skoledag mandag 19. august 2019

Høstferie: Uke 40, fra og med 30. september til og med 4. oktober 2019

Fridag: fredag 22. november 2019 (plandag for ansatte)

Juleferie: Fra og med 23. desember 2019 til og med 1. januar 2020. Første skoledag etter ferien er torsdag 2. januar 2020

Vinterferie: Uke 8, fra og med 17. februar til og med 21. februar 2020

Påskeferie: Fra og med 6. april til og med 14. april 2020

Fridager:

Arbeidernes dag 1. mai 2020

Grunnlovsdag 17. mai 2020

Kristi Himmelfartsdag 21. mai 2020

Fredag 22. mai 2020 (inneklemt dag)

2. pinsedag 1. juni 2020

Skoleslutt: Siste skoledag før sommerferien fredag 19. juni 2020

 

Skoleåret 2020-2021

 

Skolestart: Første skoledag etter sommerferien mandag 17. august 2020

Høstferie: Uke 40, fra og med 28. september til og med 2. oktober 2020

Fridag: mandag 21. desember 2020

Juleferie: Fra og med 22. desember 2020 til og med 1. januar 2021. Første skoledag etter ferien er mandag 4. januar 2021

Vinterferie: Uke 8, fra og med 22. februar til og med 26. februar 2021

Påskeferie: Fra og med 29. mars til og med 5. april 2021

Fridager:

Kristi Himmelfartsdag 13. mai 2021

Fredag 14. mai 2021 (inneklemt dag)

Grunnlovsdag 17. mai 2021

2. pinsedag 24. mai 2021

Skoleslutt: Siste skoledag før sommerferien fredag 18. juni 2021