Hovedseksjon

Skoleruta

Skoleåret 2022-2023

Skolestart: Første skoledag etter sommerferien mandag 22. august 2022

Høstferie: Uke 40, fra og med mandag 3. oktober til og med fredag 7. oktober 2022

Juleferie: Fra og med torsdag 22. desember 2022 til og med søndag 1. januar 2023. Første skoledag etter ferien er mandag 2. januar 2023

Vinterferie: Uke 8, fra og med 20. februar til og med 24. februar 2023

Plandag: Undervisningsfri mandag 20. mars 2023

Påskeferie: Fra og med mandag 3. april til og med mandag 10. april 2023

Fridager:

Mandag 1. mai 2023 Arbeidernes dag

Onsdag 17. mai 2023 Grunnlovsdag 

Torsdag 18. mai 2023 Kristi Himmelfartsdag

Fredag 19. mai 2023 (inneklemt dag)

Mandag 29. mai 2023 2. pinsedag

Skoleslutt: Siste skoledag før sommerferien torsdag 22. juni 2023

 

Skoleåret 2023-2024

 

Skolestart: Første skoledag etter sommerferien mandag 21. august 2023

NB: Det gjennomføres ordinær undervisning på valgdagen mandag 11. september 2023

Høstferie: Uke 40, fra og med mandag 2. oktober til og med fredag 6. oktober 2023

Plandag: Undervisningsfri fredag 24. november 2023

Juleferie: Fra og med torsdag 21. desember 2023 til og med mandag 1. januar 2024. Første skoledag etter ferien er tirsdag 2. januar 2024

Vinterferie: Uke 8, fra og med mandag 19. februar til og med fredag 23. februar 2024

Påskeferie: Fra og med mandag 25. mars til og med mandag 1. april 2024

Fridager:

Onsdag 1. mai 2024. Arbeidernes dag

Torsdag 9. mai 2024. Kristi Himmelfartsdag

Fredag 10. mai 2024 (inneklemt dag)

Fredag 17. mai 2024. Grunnlovsdag 

Mandag 20. mai 2024. 2. pinsedag

Skoleslutt: Siste skoledag før sommerferien fredag 21. juni 2024