Hovedseksjon

Skoleruta

Skoleåret 2023-2024

 

Skolestart: Første skoledag etter sommerferien mandag 21. august 2023

NB: Det gjennomføres ordinær undervisning på valgdagen mandag 11. september 2023

Høstferie: Uke 40, fra og med mandag 2. oktober til og med fredag 6. oktober 2023

Plandag: Undervisningsfri fredag 24. november 2023

Juleferie: Fra og med torsdag 21. desember 2023 til og med mandag 1. januar 2024. Første skoledag etter ferien er tirsdag 2. januar 2024

Vinterferie: Uke 8, fra og med mandag 19. februar til og med fredag 23. februar 2024

Påskeferie: Fra og med mandag 25. mars til og med mandag 1. april 2024

Fridager:

Onsdag 1. mai 2024. Arbeidernes dag

Torsdag 9. mai 2024. Kristi Himmelfartsdag

Fredag 10. mai 2024 (inneklemt dag)

Fredag 17. mai 2024. Grunnlovsdag 

Mandag 20. mai 2024. 2. pinsedag

Skoleslutt: Siste skoledag før sommerferien fredag 21. juni 2024

 

Skoleåret 2024-2025

 

Skolestart: første skoledag etter sommerferien er mandag 19. august

Høstferie: uke 40, fra og med mandag 30. september til og med fredag 4. oktober 2024

Juleferie: fra og med mandag 23. desember 2024 til og med fredag 3. januar 2025. Første skoledag etter ferien er mandag 6. januar 2025

Vinterferie: uke 8, fra og med mandag 17. februar til og med fredag 21. februar

Påskeferie: uke 16, fra og med mandag 14. april til og med mandag 21. april

Fridager:

Torsdag 1. mai. Arbeidernes dag
Fredag 2. mai. Inneklemt dag
Torsdag 29. mai. Kristi Himmelfartsdag
Mandag 9. juni. 2. pinsedag

Skoleslutt: Siste skoledag før sommerferien fredag 20. juni 2025