Skoleruta

Skoleåret 2021-2022

 

Skolestart: Første skoledag etter sommerferien mandag 16. august 2021

Høstferie: Uke 40, fra og med mandag 4. oktober til og med fredag 8. oktober 2021

Plandag: Undervisningsfri fredag 26. november 2021

Juleferie: Fra og med onsdag 22. desember 2021 til og med mandag 3. januar 2022. Første skoledag etter ferien er tirsdag 4. januar 2022

Vinterferie: Uke 8, fra og med 21. februar til og med 25. februar 2022

Påskeferie: Fra og med mandag 11. april til og med mandag 18. april 2022

Fridager:

Tirsdag 17. mai 2022 Grunnlovsdag 

Torsdag 26. mai 2022 Kristi Himmelfartsdag

Fredag 27. mai 2022 (inneklemt dag)

Mandag 6. juni 2022 2. pinsedag

Skoleslutt: Siste skoledag før sommerferien fredag 17. juni 2022