Hovedseksjon

Skoleruta

Skoleåret 2023-2024

 

Skolestart: Første skoledag etter sommerferien mandag 21. august 2023

NB: Det gjennomføres ordinær undervisning på valgdagen mandag 11. september 2023

Høstferie: Uke 40, fra og med mandag 2. oktober til og med fredag 6. oktober 2023

Plandag: Undervisningsfri fredag 24. november 2023

Juleferie: Fra og med torsdag 21. desember 2023 til og med mandag 1. januar 2024. Første skoledag etter ferien er tirsdag 2. januar 2024

Vinterferie: Uke 8, fra og med mandag 19. februar til og med fredag 23. februar 2024

Påskeferie: Fra og med mandag 25. mars til og med mandag 1. april 2024

Fridager:

Onsdag 1. mai 2024. Arbeidernes dag

Torsdag 9. mai 2024. Kristi Himmelfartsdag

Fredag 10. mai 2024 (inneklemt dag)

Fredag 17. mai 2024. Grunnlovsdag 

Mandag 20. mai 2024. 2. pinsedag

Skoleslutt: Siste skoledag før sommerferien fredag 21. juni 2024