Hovedseksjon

Innovativ læringsteknologi

I prosjektet skal vi utforske hvordan innovativ læringsteknologi kan bidra til fleksibilitet i opplæringen. Vi skal teste ut alternative opplæringsmodeller gjennom utprøving av Av1-roboter i klasserommet og digital veiledning via smartbriller.

Utprøvingen av Av1-roboter retter seg mot deltakere som har store livs- og/eller helseutfordringer som gjør det vanskelig å delta i klasserommet. Dette kan være deltakere fra alle avdelinger ved Oslo VO Skullerud.

Digital veiledning ved hjelp av smartbriller retter seg mot deltakere som er i kombinasjonsløp der praksis eller arbeidstrening er en del av opplæringen.

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, kan du ta kontakt med Anita Torsøe

Telefon: 906 20 331