Hovedseksjon

Karrierelæring og livsmestring

Ved å bygge egen karrierekompetanse blir deltakerne satt i stand til å håndtere sin karriere, også i overganger.

Denne kompetansen består av:

  • å kjenne og forstå seg selv og sin kontekst 
  • til å handle og ta valg
  • til å håndtere dilemmaer og spenninger knyttet til liv, læring og arbeid