Studieveiledning

Undervisningssituasjon

Studieveiledning er ikke fagopplæring, men trening og opplæring i studieteknikk og lærings-, lese- og skrivestrategier. Det kreves sakkyndig vurdering fra PPT.