Hovedseksjon

Matematikk

Et viktig satsingsområde for skolen er å kartlegge deltakernes ferdigheter i matematikk, og tilpasse opplæringen ut fra deres behov.

Skoleåret 2023-24 har Skullerud opprettet en arbeidsgruppe som skal velge ut og tilpasse kartleggingsverktøy for hele skoleløpet (1-13).