Hovedseksjon

Lesekartlegging

Vi kartlegger for å avdekke lese- og skrivevansker og for å tilpasse opplæringen til den enkelte deltaker.

Verktøy

Skullerudleseprøvene

Aski Raski

Stenbråtenmetoden