Hovedseksjon

Norsk

Vi benytter ulike tilnærminger til faget. Målet er å bidra til raskest mulig progresjon, og vi tar utgangspunkt i den enkeltes motivasjon og interesser, for eksempel innen samfunnsfaglige tema eller ved bruk av praktisk-estetiske fag. Vi vektlegger et trygt og støttende læringsmiljø, med fokus på gode læringsstrategier.

I norskopplæringen kan du få:

·         Opplæring i muntlige ferdigheter

·         Opplæring i lesing og skriving

·         Videreutvikle ordforråd og begrepsapparat

·         Tilrettelagt opplæring i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere (jfr. lov om introduksjonsordning og norskopplæring for innvandrere)