Hovedseksjon

Engelsk

I faget arbeider vi med:

  • Dagliglivets engelsk/engelsk til reisebruk
  • Utvikle et vokabular om relevante temaer
  • Trene på nyttige fraser
  • Kunne føre en enkel samtale på engelsk
  • Bruke gode strategier for å videreutvikle sine kunnskaper og ferdigheter i engelsk
  • Muntlig engelsk – samtale om kjente temaer
  • Skriftlig engelsk
  • Kunne skrive en enkel e-post og fylle ut skjema på engelsk
  • Kunne skrive engelsk til bruk i sosiale media