Hovedseksjon

Matematikk

Eksempler på områder vi gir opplæring i:

  • Tall i hverdagen: klokke, dato, kalender, mål, vekt, høyde
  • De fire regneartene: multiplikasjon, subtraksjon, addisjon, divisjon
  • Personlig økonomi: enkel regning i hverdagen, planlegge og styre eget budsjett, priser/tilbud (prosent) med mer