Hovedseksjon

ASK

Opplæring i ASK skal gi personen mulighet til å kommunisere mer effektivt ved helt eller delvis manglende talespråk. Personer som har behov for ASK er svært ulike og vil ha behov for individuelle og tilpassede løsninger. ASK kan være bruk av tegn til tale, bilder, symboler, konkreter eller digitale verktøy.

Vi kan tilby:

  • Opplæring i alternativ og supplerende kommunikasjon
  • Opplæring med målsetting om mestring og deltakelse i hverdagslivet
  • Utarbeidelse av pedagogisk materiell til undervisningen
  • Samarbeid med nærpersoner for å sikre hensiktsmessig bruk av ASK-hjelpemiddelet