Hovedseksjon

Samfunnsfag

Vi benytter ulike tilnærminger til faget. Målet er å bidra til økt kunnskap om det norske samfunnet, hvordan det er bygd opp og organisert og hvilke rettigheter og plikter vi har. Faget tar opp aktuelle nyheter i samfunnet både i Norge og i verden. Vi tar utgangspunkt i den enkeltes motivasjon og interesser.

  • Muntlig og skriftlig kommunikasjon rundt samfunnsfaglige nyheter
  • Ulike temaer knyttet til det norske samfunn
  • Kjenn din bydel/by
  • Begrepsforståelse
  • Sosial kompetanse