Hovedseksjon

Innhold i opplæringen

Programfag (yrkesfag)

Opplæringen bygger på lokal læreplan som består av et utvalg kompetansemål fra de ordinære læreplanene på VG1, VG2 og VG3 innenfor faget. 

Fellesfag

For å bestå praksisbrevordningen må deltakerne også gjennomføre og bestå tre fellesfag på videregående nivå.

  • Norsk
  • Matematikk 1 P-Y (praktisk yrkesrettet matematikk)
  • Samfunnskunnskap 

 
Undervisningen har fokus på

  • Grunnleggende ferdigheter og læringsstrategier
  • Tilpasset opplæring for hver enkelt deltaker
  • Bruk av digitale verktøy for å styrke den digitale kompetansen og for å tilpasse opplæringen
  • Tett samarbeid mellom lærere i fellesfag og programfag for å i størst mulig grad knytte fellesfag opp mot yrkesfag
  • Mye praksis innenfor programfaget