Hovedseksjon

Vurdering og eksamen

Det gis standpunktkarakterer i fellesfagene norsk, matematikk og samfunnskunnskap og deltakeren mottar kompetansebevis. Deltakeren kan bli trukket ut til en muntlig og/eller en skriftlig eksamen på slutten av opplæringsløpet.

Programfaget avsluttes med en praksisbrevprøve. Deltakeren får et praksisbrev ved bestått prøve.