Høstferie

Høst

Høstferiekurs for intro-deltakere foregår i B-bygget

Første ordinære skoledag etter ferien er mandag 9. oktober

Riktig god ferie!