Hovedseksjon

Vurdering og eksamen

Det settes terminkarakterer og standpunktkarakterer i de fem basisfagene. Elevene går opp til ordinær skriftlig og muntlig eksamen.