Ungdomsklassen

Ungdomsklassen

Felles for deltakerne i Ungdomsklassen er at de er norske statsborgere som tidligere har gått på grunnskole i Norge. I løpet av grunnskolen har de flyttet til utlandet og vært bosatt i utlandet da de skulle ha fullført 10. trinn. De er i alderen 16-20 år og skulle dermed ha startet i videregående opplæring, men denne retten bortfaller ettersom de mangler godkjent utdanning fra utlandet som gir dem et vitnemål for grunnskolen.

·       Ungdomsklassen har løpende inntak gjennom hele skoleåret. 

·       Tilbudet er byomfattende

 

Faginnhold

Matematikk, norsk, engelsk, naturfag samfunnsfag og utdanningsvalg. Fokus på grunnleggende ferdigheter og læringsstrategier. Opplæringen følger kompetansemålene i læreplanen Kunnskapsløftet 06.

 

Mål og organisering

Oppdraget er at deltakerne får vitnemål for grunnskolen og dermed inntaksgrunnlag til videregående skole, og samtidig å styrke grunnleggende ferdigheter og læringsstrategier.

Et vitnemål for grunnskolen kan bestå av karakterer fra 6 til 1. Man kan oppnå et vitnemål selv med karakteren 1 i alle fag. Et vitnemål i seg selv sier lite om hvorvidt deltakeren har gode nok ferdigheter til å mestre et videregående opplæringsløp.  Arbeidet med grunnleggende ferdigheter er derfor løftet frem som et tydelig mål for opplæringen.

En forutsetning for all læring er trygghet og et positivt læringsmiljø. Gjennom året i Ungdomsklassen ønsker vi at deltakerne skal:

·       Få faglige og sosiale mestringsopplevelser

·       Ha høy grad av deltakelse i opplæringen

·       Utarbeide individuelle mål for sin opplæring i samarbeid med kontaktlærer og rådgiver, og jevnlig evaluere målene gjennom faste oppfølgingssamtaler med kontaktlærer, rådgiver og faglærer.

Vurdering og eksamen

Det settes terminkarakterer og standpunktkarakterer i de fem basisfagene. Elevene går opp til ordinær skriftlig og muntlig eksamen.

Hvordan søke

Søker tar kontakt med Oslo VO Servicesenter  eller direkte med skolen