Ungdomsklassen

Faginnhold

Matematikk, norsk, engelsk, naturfag samfunnsfag og utdanningsvalg. Fokus på grunnleggende ferdigheter og læringsstrategier. Opplæringen følger kompetansemålene i læreplanen Kunnskapsløftet 06.

Vurdering og eksamen

Det settes terminkarakterer og standpunktkarakterer i de fem basisfagene. Elevene går opp til ordinær skriftlig og muntlig eksamen.

Målet med opplæringen

Vitnemål for 10. trinn, som gir mulighet til å søke videregående skole.

Hvordan søke

Søker tar kontakt med Oslo VO Servicesenter  eller direkte med skolen