Hovedseksjon

Ungdomsklassen

Ungdomsklassen

Felles for deltakerne i Ungdomsklassen er at de tidligere har gått på grunnskole i Norge. I løpet av grunnskolen har de flyttet til utlandet og vært bosatt i utlandet da de skulle ha fullført 10. trinn. De er i alderen 16-20 år og skulle dermed ha startet i videregående opplæring, men denne retten bortfaller ettersom de mangler godkjent utdanning fra utlandet som gir dem et vitnemål for grunnskolen.

·       Ungdomsklassen har løpende inntak gjennom hele skoleåret

·       Tilbudet er byomfattende

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, kan du ta kontakt med avdelingsleder Helga Børven

Telefon: 91 33 96 48

Brosjyre