Hovedseksjon

Mål og organisering

Oppdraget er at deltakerne får vitnemål for grunnskolen og dermed inntaksgrunnlag til videregående skole, og samtidig å styrke grunnleggende ferdigheter og læringsstrategier.

Et vitnemål for grunnskolen kan bestå av karakterer fra 6 til 1. Man kan oppnå et vitnemål selv med karakteren 1 i alle fag. Et vitnemål i seg selv sier lite om hvorvidt deltakeren har gode nok ferdigheter til å mestre et videregående opplæringsløp.  Arbeidet med grunnleggende ferdigheter er derfor løftet frem som et tydelig mål for opplæringen.

En forutsetning for all læring er trygghet og et positivt læringsmiljø. Gjennom året i Ungdomsklassen ønsker vi at deltakerne skal:

·       Få faglige og sosiale mestringsopplevelser

·       Ha høy grad av deltakelse i opplæringen

·       Utarbeide individuelle mål for sin opplæring i samarbeid med kontaktlærer og rådgiver, og jevnlig evaluere målene gjennom faste oppfølgingssamtaler med kontaktlærer, rådgiver og faglærer