Hovedseksjon

Faginnhold

Matematikk, norsk, engelsk, naturfag samfunnsfag og utdanningsvalg. Fokus på grunnleggende ferdigheter og læringsstrategier. Opplæringen følger kompetansemålene i læreplanen Kunnskapsløftet 2020.