Hovedseksjon

Maha

«Jeg er utdannet tannlege fra hjemlandet mitt Pakistan. Da jeg flyttet til Norge, hadde jeg et sterkt ønske og en drøm om å bruke min utdanning her. Men jeg fant ut etter hvert at det er veldig vanskelig å komme inn i dette yrket her i Norge fordi man må ha en norsk autorisasjon, og den forsto jeg var vanskelig å få. Men så hørte jeg om Norsk med arbeidspraksis. Jeg tenkte at kanskje det kunne være en måte for meg å komme inn i tannlegeyrket på, samtidig som jeg lærer norsk.

Min lærer Hilde og jeg jobbet hardt med å få praksis på et tannlegekontor. Det var tøft, men vi klarte det til slutt. Der gikk det så bra at jeg fikk et vikariat etter endt praksis. Etter det har jeg jobbet som tannlegeassistent mange steder og i år fikk jeg fast jobb. Nå jobber jeg mot å bli godkjent som tannlege i Norge. Jeg tror at drømmen min snart blir til virkelighet. Jeg er utrolig takknemlig fordi jeg vet at uten
NAP-kurs og motivasjonen lærer Hilde ga meg, ville det vært umulig å komme inn i dette yrket.»

Maha