Vurderingsseminar

Vurderingsseminar

En faglig inspirerende dag, med gjennomgang av prøver i tegnspråklig kommunikasjon på ulike nivåer.