Velkommen til nytt skoleår!

Skolebygg med blomster

Vi ønsker alle deltakere, nye og gamle, velkommen til nytt skoleår.

Du vil få nærmere informasjon om starttidspunkt fra din lærer. 

Vi vil følge alle smittevernrutiner ved skolen. Husk at om du er syk eller har noen i nær familie som er smittet med covid-19, må du ikke komme på skolen. Da kan du ringe læreren din og gi beskjed